مقالات


ماساژ

طب شرقی

ماساژ


در كتب قديمي تعريف معيني از ماساژ به چشم نمي‌خورد. يك كتاب فرهنگ لغت پزشكي در سال 1886 اين تعريف را براي ماساژ از لغت يوناني به معني مالش دادن بيان كرده است. ((ويليام مورل)) در همين زمان تعريف جامع‌تري را ارائه مي‌دهد و مي‌نويسد ماساژ عبارتست از: يك سري حركات دستي كه براي درمان بعضي از بيماريها انجام مي‌گيرد. ((داگلاس گراهام)) از بوستون (1918-1884) ماساژ را چنين تعريف مي‌كند: اصطلاحي است كه مورد قبول پزشكان اروپا و آمريكاست و عبارتست از حركاتي مانند فريكشن، نيدينگ، رولينگ، پركاشن، ماني پولاسيون كه روي بافت‌هاي خارجي بدن به روش‌هاي مختلف و به منظور درمان، آرام بخشي و تسكين درد با دستها انجام مي‌شود.
در سال 1932 ((جان اس كالتر)) اين تعريف را ارائه كرد: ماساژ به تعداد زيادي از حركات دستي كه به بافت‌ها و اعضاء بدن براي مقاصد درماني اعمال مي‌شوند؛ اطلاق مي‌گردد.
بهترين و كامل‌ترين تعريف از ((گرترود برد)) در سال 1952 بدين طريق ارائه شد: ماساژ عبارتست از يك سري مانورها و حركات دستي كه به بافت‌هاي نرم بدن اعمال شده و مي‌تواند اثرات درماني روي دستگاه‌هاي عصبي عضلاني و گردش خون موضعي و عمومي، لنف و تنفسي داشته باشد.
ماساژ درماني، روشي آرام‌بخش و تسكين دهنده براي رهايي از دردها، رنج‌ها و ارتقاء سلامت (مثل آرامش يا بهبود خواب) است.

زمانيكه نتايج زير مورد نظر باشد ماساژ كاربرد دارد:
- تسكين درد
- رفع انقباض و اسپاسم عضله
- اصلاح و بهبود جريان خون
- كاهش سختي موضعي و ادم
- آزاد كردن چسبندگي
- دفع ترشحات ريوي
معمولاً قبل از ماساژ گرماي موضعي بكار مي‌رود زيرا به اين طريق نتايج مورد نظر افزوده مي‌شود. گرما و ماساژ بخصوص قبل از ورزش‌هاي درماني فعال و غير فعال بكار مي‌روند زيرا با اين روش حداكثر استفاده از ورزش‌هاي درماني به دست مي‌آيد.

موارد عدم استفاده:

- آماس‌هاي حاد ميكروبي كه ماساژ ممكن است به انتشار عفونت كمك كند.
- ضايعات جلدي و حساسيت شديد پوستي.
- تومورهاي بدخيم و سل.
- اختلالات حاد دستگاه گردش خون مانند فلبيت و ترومبوز.
- ورم مزمن در اندام تحتاني به علت نارسايي قلبي، عروق لنفاوي و وريدي.
- آمبولي حاد ريه، شكتگي دنده و در بيماراني كه فشارخون بالا دارند.
نتايجي كه نبايد از ماساژ انتظار داشت:
ماساژ از آتروفي و ضعف عضلاني به علت عدم كاربرد به مدت طولاني و يا ضايعه عصب مربوطه نمي‌تواند جلوگيري كند و نيز قادر نيست؛ قدرت عضلات را افزايش دهد.

کانکس